ความรู้เรื่อง “อาเซียน” ไม่รู้…ไม่ได้แล้ว   Leave a comment

 

ปัจจุบันนี้ ความตื่นตัวตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเริ่มมีมากขึ้นในหมู่สถาบันการศึกษา ทั้งระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย เป็นผลพวงจากความพยายามของผู้เกี่ยวข้องในวงการศึกษาที่ทราบดีถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทยทุกระดับอายุและอาชีพ เพื่อจะได้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคต การหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนขั้นแรกทำได้ทันทีผ่านการอ่านหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มจริงและที่เป็นข้อมูลแจกจ่ายในระบบ Internet ทั่วไป มีทั้งที่แจกให้ฟรีและจำหน่ายตามร้านหนังสือ ที่แจกให้ฟรีส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ทั่วๆไป กับ เอกสารต่างๆที่เป็นทางการของอาเซียนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เป็นหนังสือจำหน่ายก็มีสารพัดเนื้อหา ทั้งความรู้ทั่วไปและการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิชาการ หนังสือและเอกสารส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาไทยยังมีน้อย

และที่เขียนบทความภาษาไทยเรื่องอาเซียนและเขียนเป็นประจำ โดยตัวผมเอง (สมเกียรติ อ่อนวิมล) ก็มีที่เดลินิวส์

[http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm page=content&categoryId=425&contentID=160518]  กับที่ Truelife [http://guru.truelife.com/content/93967]

ดังนั้น สำหรับคนไทยที่ใช้ภาษาไทย ที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษ การหาความรู้เรื่องอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่ถูกจำกัดอยู่มาก

มีหนังสือเล่มหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์จัดพิมพ์แจกฟรีตั้งแต่ต้นปี 2554 ชื่อ “ประเทศไทยกับอาเซียน”แต่พิมพ์จำนวนน้อยเพียง 2,000 เล่มด้วยความจำกัดด้านงบประมาณ แต่ครูและนักเรียนและผู้สนในทุกท่านก็สามารถรับมาอ่านได้โดยดึงเอามา หรือ download ฟรีจาก website ของกรมประชาสัมพันธ์ [http://www.prd.go.th/download/thai_asian.pdf] หนังสือ “ประเทศไทยกับอาเซียน” ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนอย่างครบถ้วนแบบย่อ อ่านง่าย ความยาว 200 หน้า เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ข้อมูลสารบัญ มีดังนี้ :

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

กําเนิดอาเซียนและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร
สัญลักษณ์ของอาเซียน
เพลงประจําอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน
กลไกการบริหารและโครงสร้างองค์กรของอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน

บทที่ 2 ประเทศไทยกับอาเซียน

บทที่ 3 สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

บทที่ 4 แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
แผนการสื่อสารของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การดําเนินมาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

บทที่ 5 แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน

บรรณานุกรม แหล่งข้อมูลอ้างอิง ส่วนใหญ่จาก website ต่างๆ ที่ผู้อ่านสามารถเชื่อมต่อเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เองดังนี้ :
http://www.mfa.go.th
http://www.moc.go.th
http://www.boi.go.th
http://www.depthai.go.th
http://www.vacationzone.co.th
http://www.oceansmile.com
http://www.serichon.com
http://www.ryt9.com
http://www.thaigoodview.com
http://www.positioningmag.com
http://www.jira-pron.th.gs
http://www.aseansec.org/stat/Table19.pdf
http://www.th.wikipedia.org/
http://www.nikrakib.blogspot.com
หนังสือ ASEAN Mini Book

เนื่องจากเป้าหมายของหนังสือนั้นจัดพิมพ์เพื่อเด็กและเยาวชนและผู้้ต้องการพื้นความรู้เบื้องต้นอย่างสรุปย่อ ดังนั้นผู้ที่ต้องการความรู้แบบวิเคราะห์จะต้องติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปจากแหล่งบรรณานุกรมและแหล่งอื่น หรืออาจจะเข้าชั้นเรียนพิเศษ ฟังบรรยายตามความสนใจของแต่ละคน การหาความรู้เรื่องอาเซียนไม่ใช่เพื่อความรู้ความเพลิดเพลินในการรับข้อมูลข่าวสารเฉยๆเท่านั้น หากแต่จะต้องหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ขึ้นสู่ระดับการเป็นพลเมืองคุณภาพของอาเซียน เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ สามารถแข่งขันได้กับเพื่อนๆชาวอาเซียนจากประเทศสมาชิกอื่นอีก 9 ประเทศ เพื่อให้รู้เท่าทันและเตรียมตัวพร้อมล่วงหน้าสำหรับการเข้าสู่สังคมอาเซียนที่เปิดกว้างรับทุกคนทุกชาติมากขึ้น ทั้งด้านการทำมาค้าขาย การประกอบอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนการสื่อสารสร้างสัมพันธ์คบค้าสมาคมกับเพื่อพลเมืองชาวอาเซียนจาก ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์

ในอีกไม่ถึงห้าปีข้างหน้า ปี พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015 จะเป็นปีที่ประชาคมอาเซียนจะบรรลุเป้าหมายความเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ (หรืออย่างน้อยก็เริ่มเป็น “ประชาคมอาเซียน” อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน)

คนไทยทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชาคมเดียวกันกับอีกเก้าชาติ…ถ้าพร้อม

และถ้าไม่พร่้อม…ก็จะเสียโอกาส เสียประโยชน์ ตามชาติไหนๆก็ไม่ทัน

เริ่มต้นเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ โดยการหาความรู้ ทำความเข้าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ “พลเมืองอาเซียน” ในตัวให้สู่จุดสูงสุด

ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้!

Advertisements

Posted กุมภาพันธ์ 10, 2012 by you09833 in Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: